امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۳
مطالب علمی

مکارم خوبان

در كتاب «مجالس المومنین»، قاضى نور اللَّه شوشتری مذكور و در السنه و افواه مشهور است كه يكى از علماى اهل سنّت كه در بعضى از فنون علمى استاد علّامه بود، كتابى در رد مذهب شيعه اماميه نوشته بود و در مجلس، آن را براى مردمان مي خواند و ايشان را اضلال و گمراه مي كرد و از بيم اينكه مبادا كسى از علماى شيعه رد آن نمايد، آن کتاب را به كسى نمي داد كه استنساخ نمايد. مرحوم علّامه هميشه در فكر بود كه آن را بدست آورد تا در رد آن بنويسد لا جرم علّامه، استاد شاگردى را وسيله التماس خود كرده عاريه كتاب مذكور نمود. چون آن شخص نخواست كه يك باره دست رد بر سينه التماس او نهد گفت: كه سوگند ياد كرده‏ام كه اين كتاب را زياده از يك شب پيش كسى نگذارم. مرحوم علّامه همان قدر را غنيمت دانسته كتاب را بگرفت و به خانه برد كه در آن شب بقدر امكان از آن كتاب نقل نمايد و چون به كتابت آن اشتغال نمود نصفى از شب بگذشت، خواب‏ بر جناب علّامه غلبه كرد.

ادامه مطلب