امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
مطالب علمی

دانشنامه کلام اسلامی

  1. ايمان: اعتقاد به توحيد، نبوت، معاد و احكام نازل شده بر پيامبر الهى از سوى خدا. واژه ايمان از ريشه«أمن» گرفته شده است كه فعل ثلاثى مجرد آن «أمِنَ ، يأمن وأمناً» به معناى آرامش و اطمينان قلب و نبود ترس است. فعل ثلاثى مزيد آن «آمَن ، يؤمن و ايماناً» است ، كه اگر متعدى به «با و لام» باشد به اتفاق اهل لغت به معناى تصديق كردن است. وبه همين معناست آيه  ( وَما أَنْتَ بِمؤمن لَنا) ( يوسف:۱۷۲ ) اى: بمصدِّق  ( كتاب العين ، ص ۴۰ ; معجم مقاييس اللغة ، ج۱ ، ص ۱۳۳ـ ۱۳۵ ; لسان العرب ، ج۱ ، ص۱۶۳ـ ۱۶۴ ; اقرب الموارد ، ج۱ ، ص ۷۳ ) .

ادامه مطلب

  1. ايمان ابوطالب(عليه السلام) :اعتقاد ابوطالب به توحيد و نبوت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم). ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و پدر حضرت على(عليه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئيس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت  ( مهماندارى حاجيان ) و سقايت  ( آب رساندن به حاجيان ) بود.

ادامه مطلب

  1. ايمان نياكان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم): خداپرست و موحّد بودن پدران و مادران پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم). ايمان در لغت به معناى تصديق كردن و ضد كفر آمده است و مؤمن به شخص خداپرست در مقابل كافر اطلاق مى شود  ( لسان العرب ، ج۱ ، ص۲۲۳ و ۲۲۴ ) .

در تعريف ايمان بين متكلّمين اختلاف وجود دارد ، ولى اعتراف به وحدانيت خداوند و نفى شريك از او جزء اركان اساسى ايمان نزد آنان به شمار مى رود  ( التوحيد ، ص۳۹۴ ) .

ادامه مطلب

۱ . آجال: جمع «اَجَل» به معناى مدت زندگى يا پايان عمر و سر رسيد چيزى.

اجل در لغت به معناى هر چيز، پايان مدت عمر و سررسيد چيزى مانند بدهى است  ( العين، ج۲، ص ۱۷۸ ;الصحاح، ج۴، ص ۱۶۲۱ ; المفردات، مادّه اَجَل ) . متكلمان در تعريف اصطلاحى اجل گفته اند: زمانى است كه خداوند مرگ حيوان و انسان را به مرگ طبيعى يا غير طبيعى در آن وقت مقرر كرده و مى داند كه حيات او در آن زمان پايان مى پذيرد  ( كشف المراد، ص۱۴۰ ;شرح المقاصد، ج۴، ص۳۱۴ و الاقتصاد فى الاعتقاد، ص۲۴۴ ) . از اجل به اجل مرگ، قتل و اجل حيات نيز تعبير كرده اند ; چنان كه اجل دَين  ( سر رسيد زمان پرداخت قرض نيز استطراداً آمده است  ( كشف المراد، ص۱۴۰ ; الذخيره، ص۲۶۱و ۲۶۳ و انوار الملكوت، ص۱۹۴ ) .

ادامه مطلب