امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷
مطالب علمی

باسمه تعالی
سومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام
با ارائه:
استاد: حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد: حجة الاسلام دکتر رضا برنجکار
دبیر علمی: حجة الاسلام دکتر محمد صفر جبرئیلی
مکان: مؤسسه آموزش عالی امام صادق(ع)