-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۴-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر(ص) پس از وفـات

محسن عبدالملکی[۱]– سید حسن آل مجدد شیرازی[۲]

مهدی فرمانیان آرانی[۳]

 

چکيده

 

روایت «مالک‏ الدار» از جمله روایاتی است که بر وقوع توسل به پیامبر در زمان خلیفه دوم و جواز این عمل نزد صحابه و تابعین دلالت دارد. از سوی دیگر وهابیان معتقدند توسل به پیامبر پس از وفات ایشان امری نامشروع و بدعت است. این عقیده آنان را به شبهه‏افکنی در سند و متن این روایت واداشته است. نقل و نقد شبهات وهابیان دراین‏باره، موضوع پژوهش این مقاله است.

 

واژه‏های کلیدی: توسل، وهابیان، توسل به پیامبر پس از وفات، مالک الدار.

[۱]. پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‏البیت.

[۲]. استاد موسسه امام صادق.

[۳]. عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900