امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۲
مطالب علمی

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر(ص) پس از وفـات

محسن عبدالملکی[۱]– سید حسن آل مجدد شیرازی[۲]

مهدی فرمانیان آرانی[۳]

 

چکيده

 

روایت «مالک‏ الدار» از جمله روایاتی است که بر وقوع توسل به پیامبر در زمان خلیفه دوم و جواز این عمل نزد صحابه و تابعین دلالت دارد. از سوی دیگر وهابیان معتقدند توسل به پیامبر پس از وفات ایشان امری نامشروع و بدعت است. این عقیده آنان را به شبهه‏افکنی در سند و متن این روایت واداشته است. نقل و نقد شبهات وهابیان دراین‏باره، موضوع پژوهش این مقاله است.

 

واژه‏های کلیدی: توسل، وهابیان، توسل به پیامبر پس از وفات، مالک الدار.

[۱]. پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‏البیت.

[۲]. استاد موسسه امام صادق.

[۳]. عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.