-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۰-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

منشأ عصمت

علی ربانی گلپایگانی[۱]

سید کریم واعظ حسینی[۲]

 

 

چکيده

عصمت و مسائل پیرامون آن، فصل مهمی از مباحث «نبوت و امامت» را به خود اختصاص داده است. یکی از پرسش‏های جدّی درباره عصمت این است که: منشأ و عامل عصمت معصومان چیست؟ در این زمینه از سوی متفکران اسلامی پاسخ‏هایی داده شده است؛ از جمله: علم ویژه، علم و اراده، حسن انتخاب و… در نوشتار حاضر تلاش شده هر یک از آراء طرح، تبیین و ارزیابی شود. در این میان، منشأ بودنِ «علم خاص» نسبت به عصمت معصومان مورد تایید و تقویت قرار گرفته است؛ چرا که ادله و شواهد فراوان نقلی و عقلی دیدگاه یاد شده را تثبیت می‏نماید.

 

واژگان کلیدی: عصمت، منشأ عصمت، علم خاص، اراده.

[۱]. استاد حوزه علمیه قم.

[۲]. دانش‌پژوه سطح ۴ مرکز کلام، مؤسسه امام صادق.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900