امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
مطالب علمی

منشأ عصمت

علی ربانی گلپایگانی[۱]

سید کریم واعظ حسینی[۲]

 

 

چکيده

عصمت و مسائل پیرامون آن، فصل مهمی از مباحث «نبوت و امامت» را به خود اختصاص داده است. یکی از پرسش‏های جدّی درباره عصمت این است که: منشأ و عامل عصمت معصومان چیست؟ در این زمینه از سوی متفکران اسلامی پاسخ‏هایی داده شده است؛ از جمله: علم ویژه، علم و اراده، حسن انتخاب و… در نوشتار حاضر تلاش شده هر یک از آراء طرح، تبیین و ارزیابی شود. در این میان، منشأ بودنِ «علم خاص» نسبت به عصمت معصومان مورد تایید و تقویت قرار گرفته است؛ چرا که ادله و شواهد فراوان نقلی و عقلی دیدگاه یاد شده را تثبیت می‏نماید.

 

واژگان کلیدی: عصمت، منشأ عصمت، علم خاص، اراده.

[۱]. استاد حوزه علمیه قم.

[۲]. دانش‌پژوه سطح ۴ مرکز کلام، مؤسسه امام صادق.