امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲
مطالب علمی

فعالیت پژوهشی:

در این مرکز سالانه بیش از دوازده هزار صفحه فعالیتهای پژوهشی توسط دانش پژوهان در حوزه دين پژوهي، کلام جديد، فلسفه، منطق، کلام قديم، مهدويت، معرفت شناسي، اديان، فرق اسلامی و انديشه هاي کلامي معاصر انجام می گیرد. اين تحقيقات توسط اساتيد مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته و تحقيقاتي که قابل توجه باشد و احياناً با يک باز نويسي تبديل به يک مقاله علمي قابل ارائه در مجلات بشود تفکيک شده و برخي از اين مقالات در مجلات تخصصي همچون مجّله تخصصي کلام اسلامي و مانند آن به چاپ رسيده و برخي نيز در قالب کتاب عرضه می شود. در سالهای گذشته نيز برخي از مقالات برای جشنواره علّامه حلّي ارسال شدکه برخي از اينها جزو مقالات برتر شناخته شد.

  کارهاي تحقيقي در اين مرکز به سه نوع تقسيم مي شود: تحقيق مکمل، تحقيق مستقل و تحقيق پاياني( ویژة سطح ۲).

هر دانش پژوه موظف است طي فرآيند تحصيلي، هر سه نوع پژوهش را انجام دهد. ما براي این که بتوانيم پژوهش را نهادينه کنيم برخي از کارهاي پژوهشي در قالب تحقيق مستقل تعریف شده است که دارای ارزشی معادل دو واحد درسي است و برنامه ريزي اين دو واحد با معاونت پژوهش مي باشد. و براي اينکه دانش پژوه در تنگناي وقت قرار نگيرد و با واحدهاي درسي آموزشی، تزاحم پيدا نکند،زمان انجام اين دو واحد درسي به تعطیلات تابستانی موکول شده است تا از فرصت کافي جهت تدوين يک تحقيق خوب و منضبط، برخوردارباشد و همچنین انقطاع آموزشی _به سبب طولانی بودن ایام تعطیلات تابستانی _به وجود نیاید .

  نوع دوم پژوهش، تحقيقات مکمل است که سياست گذاري کلي آن با بخش پژوهش است و بقیّة کارهای آن با خود اساتيد انجام می گیرد، يعني يک کار مشترک بين معاونت پژوهشي و اساتيد است؛ در اين قسمت دروسی که بايد در آن زمینه تحقيق ارائه شود مشخص شده است و گاهي هم براساس صلاحديد اساتيد کار پژوهش دانش پژوهان مشخص مي شود. در اين بخش چهار چوب کار با پيشنهاد معاونت پژوهش و تصويب و تأييد اساتيد انجام مي گيرد و اساتيد، دانش پژوهان را در جهت ارائه تحقيق بهتر راهنمايي مي کنند و ارزيابي نهايي کار پژوهشي نيز به عهده خود اساتيد است.

  نوع سوم پژوهش، ارائه تحقيق پاياني در سطح دو است يعني بعد از اتمام سه سال تحصيلي بايستي يک تحقيق شبه پايان نامه ارائه شود. در این مرحله به خاطر اهميت بيشتر کار، براي هر دانش پژوه يک استاد راهنما در نظر گرفته شده است که مسئوليت راهنمايي وي را در مراحل مختلف پژوهش به عهده دارد، مراحل تدوين تحقيق پاياني به اين صورت است که ابتدا دانش پژوه موضوعات مورد نظر را پيشنهاد مي دهد و موضوع ايشان توسط شوراي پژوهش، بررسي و به تصويب مي رسد، پس از تصويب موضوع، دانش پژوه ظرف مدت يک ماه موظف به ارائه طرح تحقيق است، و پس از تصویب طرح، شش الي نه ماه فرصت داده مي شود تا تحقيق پاياني خود را ارائه دهد. پس از تأیید استاد راهنما، تحقیق پایانی توسط یک استاد داور نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از آن جلسة دفاعیه برگزار می شود.

جهت ارتقاء سطح کمي و کيفي تحقيقات، شورایی تحت عنوان “شوراي پژوهش” در مرکز تشکيل شده است که اهم کارهاي اين شورا: سياستگذاري در عرصه پژوهش، برنامه ريزي براي عملياتي سازي مصوبات، شناسايي موضوعات پژوهشي مورد نياز دانش پژوهان، راهنمايي و ارائه مشاوره علمي –پژوهشي براي محققان، ارزيابي تحقيقات ارائه شده و آسيب شناسي پژوهشي و مقابله با آن است.

کتابخانه: کتابخانه مرکز دارای ۴۲۰۰ عنوان کتاب در بیش از ۸۰۰۰ جلد، به صورت قفسه باز در اختیار اساتید و دانش پژوهان قرا دارد، اطلاعات کلی کتابها به صورت ذیل است:

ردیف

موضوع عام

موضوع خاص

تعداد كتابها

۱

كلام اماميه

كليات

۲۴۸

۲

كلام اماميه

توحيد و عدل

۱۱۲

۳

كلام اماميه

معاد

۵۰

۴

كلام اماميه

نبوت

۷۴

۵

كلام اماميه

امامت

۲۲۶

۶

كلام اماميه

مهدويت

۱۰۰

۷

سيره

سيره اهل بيت

۱۸۰

۸

سيره

سيره پيامبر اعظم

۳۵

۹

كلام عامه

كلام عامه

۱۳۰

۱۰

فرق و مذاهب

فرق و مذاهب عام

۵۳

۱۱

فرق و مذاهب

فرق و مذاهب خاص

۱۷۴

۱۲

فرق و مذاهب

وهابيت

۱۰۷

۱۳

منطق

منطق

۱۰۰

۱۴

فلسفه

فلسفه اسلامي

۳۲۲

۱۵

فلسفه

فلسفه غرب

۱۶۰

۱۶

فلسفه

تاريخ فلسفه اسلامي

۳۰

۱۷

فلسفه

تاريخ فلسفه غرب

۲۰

۱۸

كلام جديد

كلام جديد

۳۵۴

۱۹

اديان

اديان ابراهيمي

۱۱۰

۲۰

اديان

غير ابراهيمي

۳۶

۲۱

تاريخ و سياست

تاريخ و سياست

۲۵۵

۲۲

انديشه

انديشه هاي امام خميني

۶۸

۲۳

تفسير

تفسير اماميه

۵۰

۲۴

تفسير

تفسير عامه

۲۰

۲۵

تفسير

علوم قرآني

۱۱۰

۲۶

حديث

حديث اماميه

۶۲

۲۷

حديث

حديث عامه

۲۰

۲۸

حديث

علوم حديث

۳۱

۲۹

فرهنگ نامه

دائره المعارف

۵۱

۳۰

فرهنگ نامه

لغت

۳۵

۳۱

فرهنگ نامه

راهنما

۴۵

۳۲

فقه و اصول

فقه واصول

۱۳۱

۳۳

منابع

منابع ا نگليسي

۱۸

۳۴

ادبيات

ادبيات

۳۵

۳۵

متفرقه

متفرقه

۳۰

۳۶

مجموعه ها

مجموعه ها

۸۴

۳۷

انسان شناسي

انسان شناسي

۶۰

۳۸

نهج البلاغه

نهج البلاغه

۳۵

۳۹

اخلاق

اخلاق

۱۴۹

۴۰

مصنفات

مصنفات

۱۲

۴۱

پايان نامه ها

پايان نامه ها

۱۶۹

۴۲

رجال و اعلام

رجال و اعلام

۱۲۹