-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۶-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

مقاطع تحصیلی

 • سطح ۲
 • سطح ۳ : رشته ها
 • سطح ۴: رشته ها

امور آموزشی

 • برنامه درسی سال تحصیلی
 • تقویم آموزشی سال تحصیلی

امتحانات

 • برنامه امتحانی نیمسال …. تحصیلی

پذیرش

 • اطلاعیه پذیرش
 • ثبت نام

پایان نامه

 • معرفی پایان نامه های دفاع شده ( عناوین و چکیده)
 • معرفی پایان نامه های در حال تدوین
 • مقررات و آیین نامه رساله علمی

آیین نامه ها

 • آموزشی
 • پذیرشی
 • پژوهشی
 • پایان نامه
 • اساتید

اساتید

اعلامیه ها و اخبار

ارتباط با معاون آموزشی

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900