-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۷-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

شيخ ابوالحسن اشعرى و بازنگرى در عقاید اهل حديث

جعفر سبحانی

 

 

چکيده

شيخ اشعرى در سن چهل سالگى از مكتب اعتزال دورى جسته و به مكتب اهل حديث پيوسته است. وی تبرّى خود از معتزله را در مسجد جامع بصره در سال ۳۰۵ ق اعلام نمود. در عین حال او تمام عقايد اهل حديث ـ و در پيشاپيش آنان احمد ابن حنبل ـ را نپذيرفت، بلكه در برخى موارد مانند صفات خبری، نسبت افعال انسان به خدا، و وصف تکلم، تعديل و تصرف نمود. از همین جهت اهل حديث او را نپذيرفته‌اند. از سوی دیگر تعديل و يا تصرف اشعری در مسائل سه‌گانه پیامدی جز اجمال و لغزگويى نداشته است.

 

واژه‌هاى كليدى: صفات خبرى، نفى كيفيت، كسب، كلام نفسى.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900