-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۶-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

روش ‎شناسی کلامی شیخ مفید

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی[۱]

حسین صدیقی[۲]

 

چکيده

محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید@ (متوفای ۴۱۳ ه. ق)، با آگاهی دقیق از علوم متنوّع زمان (ادبیات، منطق، اصول، فقه، تاریخ، رجال و… ) و با نگاه تیزبینانه به مکاتب کلامی عصر خود (مکاتب نصّگرایی و عقلگرایی)، روش کلامی ویژه‎ای برگزیده است. او از استدلالهای عقلی فراوان بهره می‎گیرد، اما به ناتوانی و نارسایی عقل نسبت به برخی مسائل اذعان دارد. در این مقاله به شیوه نگارش آثار کلامی شیخ مفید@، میزان بهرهمندی وی از نقل و عقل، رویکرد او در موارد تعارض عقل و نقل و شیوه مواجهه با آراء دیگران پرداخته‎ایم، در پایان برای تعیین حدود دقیق این روش، آن را با سایر روشها مقایسه نموده‎ایم.

 

واژه‏های کلیدی: شیخ مفید@، روششناسی کلامی، روش کلامی اعتدالی (روش میانه)، روش عقلی غیر فلسفی، روش جامع در علم کلام.

[۱]. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

[۲]. دانش‎پژوه سطح چهار مرکز تخصصی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق,.

ایمیل: seddighihosein@gmail.com.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900