امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۳
مطالب علمی

روایت امام زنده ظاهر و غیبت امام دوازدهم

جواد جعفری[۱]

 

چکيده

امامیه را عقیده بر این است که بدون امام% حجت خداوند بر مردم تمام نمی‌شود؛ بنابراین همیشه امامی به عنوان حجت خداوند روی زمین وجود دارد و زمین هرگز خالی از حجت نمی‌ماند؛ اما این امام% همیشه لازم نیست آشکار باشد بلکه ممکن است پنهان از مردم زندگی کند. روایات معتبر و متعددی این مطلب را به اثبات می‌رساند. در مقابل روایات معتبری وجود دارد که دلالت می‌کند امام% در هر زمان باید ظاهر باشد. در ابتدا این دو دسته روایات، متعارض به نظر می‌رسند. تحقیق حاضر در صدد جمع میان این نوع از روایات است. همچنین پاسخ دادن به احمد الکاتب که سعی در انکار وجود امام دوازدهم% دارد و به این احادیث استناد کرده است. ظاهر بودن امام هرگز نزد شیعه شرط امام نبوده بلکه احادیثی که دارای واژه «ظاهر» است، یا ناظر به حالت عادی جامعه مسلمانان است نه وقتی مورد غضب الهی قرار گیرند؛ یا معنای خاصی مانند «غالب» یا «معین» دارد و هرگز غیبت امام% را نفی نمی‌کند.

 

 

واژه‌هاى كليدى: اماممهدی%، غیبت، امام ظاهر، امام زنده، شبهات مهدوی، احمد الکاتب.

[۱] . عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت.

javad1350jafari@gmail.com