امروز پنج شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۰
مطالب علمی

مرکز تخصصی علم کلام برای تکمیل ظرفیت سطح ۴
از میان فارق التحصیلان سطح ۳ این مرکز دانش پژوه می پذیرد .

 

اطلاعیه سطح ۴سال۹۶-۹۷