-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۵-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

:: مرکز علم کلام ::

آدرس: قم، پردیسان ، بلوار امام صادق (ع) ، موسسه امام صادق(ع)، مرکز تخصصی علم کلام

تلفن گویا : ۳۲۸۱۱۳۰۰ و ۳۲۸۰۱۰۰۱

سامانه پیامک :  ۴۴۴ ۰۰۰ ۲۲۵۱ ۳۰۰۰

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 download

kalamcenter@

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900