امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۲
مطالب علمی

ابن تیمیه و روایت «الصدّیقون ثلاثة»

سید حسن آل مجدد شیرازی[۱]

سید محمد علی میرصانعی[۲]

 

 

چکيده

در روایت نبوی «الصدیقون ثلاثة»، عنوان صدیق به سه نفر اختصاص داده شده است: حزقیل از امت حضرت موسی۷، حبیب نجار از امت حضرت عیسی۷، و علی بن ابیطالب۷ از امت حضرت محمد۶٫ ابن تیمیه پس از تضعیف سند این روایت، حصر صدیقین در سه نفر را مورد مناقشه قرار داده و با استفاده از آیات و روایات سعی کرده تا این حصر را نادرست جلوه دهد. از سوی دیگر وی خلیفه اول را شایسته عنوان صدّیق دانسته و تعمیم آن به دیگران را نشانه کذب این حدیث قلمداد کرده است. لکن با بررسی دقیق‌تر می‌توان دریافت که هیچ کدام از اشکالات هفتگانه ابن تیمیه وارد نمی‌باشد، و این روایت از سند قابل قبولی برخوردار است و محتوای آن نیز بر خلاف کتاب و سنت نیست.

 

واژه‏های کلیدی: علی بن ابی‌طالب، ابن تیمیه، صدّیقون.

[۱]. استاد مرکز تخصصی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق,.

[۲] . دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب.