-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۷-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

ابن تیمیه و روایت «الصدّیقون ثلاثة»

سید حسن آل مجدد شیرازی[۱]

سید محمد علی میرصانعی[۲]

 

 

چکيده

در روایت نبوی «الصدیقون ثلاثة»، عنوان صدیق به سه نفر اختصاص داده شده است: حزقیل از امت حضرت موسی۷، حبیب نجار از امت حضرت عیسی۷، و علی بن ابیطالب۷ از امت حضرت محمد۶٫ ابن تیمیه پس از تضعیف سند این روایت، حصر صدیقین در سه نفر را مورد مناقشه قرار داده و با استفاده از آیات و روایات سعی کرده تا این حصر را نادرست جلوه دهد. از سوی دیگر وی خلیفه اول را شایسته عنوان صدّیق دانسته و تعمیم آن به دیگران را نشانه کذب این حدیث قلمداد کرده است. لکن با بررسی دقیق‌تر می‌توان دریافت که هیچ کدام از اشکالات هفتگانه ابن تیمیه وارد نمی‌باشد، و این روایت از سند قابل قبولی برخوردار است و محتوای آن نیز بر خلاف کتاب و سنت نیست.

 

واژه‏های کلیدی: علی بن ابی‌طالب، ابن تیمیه، صدّیقون.

[۱]. استاد مرکز تخصصی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق,.

[۲] . دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900